IMPRESSUM

INFOTERM doo Niš

 •  Svetosavska 20

 •  18000 Niš – Srbija

 •  018 250-422

 •  018 250-422

 • Direktor:

   dr Džo Mikulović

Ogranak u Leskovcu

 •  Branislava Nušića 21, sprat I

 •  16000 Leskovac – Srbija

 •  016 236-651

 •  016 236-652

 • PIB:

   106270202

 • Matični broj:

   20567325

 • Br. rešenja APR:

   BD134648-2009

 • Šifra delatnosti:

   173102

 • Tekući račun:

   220-108974-60 ProCredit Bank