USLOVI KORIŠĆENJA

Infoterm ne pruzima odgovornost za aktuelnost, ispravnost, postpunost ili kvalitet pruženih informacija. Odgovornost autora koja se odnosi na štetu bilo koje vrste nastale usled upotrebe, izostavljanja ili netačnih informacija je isključena. Sve ponude su neobavezujuće. Autor izričito zadržava pravo da promeni delove ili cele ponude bez prethodne najave.
Za direktne ili indirektne linkove na druge web stranice („hiperveze“) koje se se nalaze izvan nadležnosti autora, odgovornost će stupiti na snagu samo ako je autor svestan sadržaja a nije tehnički sprećio pristup sadržajima. Na buduće oblikovanje sadržaja autor nema uticaj. Za ilegalne, netačne ili nepotpune sadržaje, za štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem tih informacija odgovoran je provajder za odgovarajuću web stranicu a ne onaj koji je povezan sa ovim stranicama.
Autorsko pravo: Copyright (c) 2009-2014 Infoterm doo – Sva prava zadržana.