Razvoj industrijskih sistema


Tehnologije


Veštine našeg internet tima


 • Razvoj hardvera
  • Veliko iskustvo u razvoju analogno-digitalnih kola i šema. PCB razvoj i dizajn.
  • Analogni dizajn visoke tačnosti uključujući i naponske nivoe ispod 1mV, dobra električna izolacija, ADC i DAC, naponske reference, dazajn specijalnih pojačavača, instrumentacioni pojačavači i CMOS multiplekseri, analogni izolacioni pojačavači.
  • Imamo čvrstu osnovu za projektovanje senzorskih aplikacija za industriju: Pt100 interfejsi, termoparovi i NTC temperaturni senzori, Lambda sonde za O2 i merenje gasova u pećima za toplotnu obradu, senzori pritiska, višeosni akcelerometri, digitalni inkrementni i absolutni enkoderi, senzori sile, strujni senzori, protok, nivo, gustina, itd.
  • Posedujemo veliko iskustvo i znanje u tehnologiji merenja koje se ogleda u razvoju digitalne instrumentacije, pametnih senzora i virtuelnih instrumenata.
  • Elektrostaticka i magnetna zaštita od šumova.
  • Analogni i digitalni elektronski filtri.
  • Veoma jako iskustvo u obradi bioloških signala: pojačavanje i akvizicija. Iskustvo u EKG pojačivačima.
  • Embeded mikrokontrolerski sistemi, tastature, dizajn LED i LCD elektronskih kola, USB, Eternet, fiber-optic i IrDA komunikacijska kola i drajveri.
  • Odlična znanja iz oblasti komunikacija baziranim na RS-485, RS-232 i IEEE-488 (GPIB) standardima.
  • Baterijske aplikacije.
  • Napajanja, strujni izvori, korišćenjem AC/DC i DC/DC konvertora.
  • RoHS usaglašenost.
 • Razvoj automatskih sistema i integracija
  • Integracija sistema – PID podešavanja.
  • Izbor transmitera, instalacija i podešavanje (protok, pritisak, temperatura, nivo, gustina itd.)
  • Instalacija i podešavanje frekvencijskih konvertora, kontrola brzine i pozicije elektro-motora.
  • Foundation Fieldbus konfiguracija. Komunikacioni protokoli: ModBus, HART, Ethernet, CANBus.
  • Siemens PLC Step-7, STL i SCL programiranje.
  • Softver: MATLAB, MATLAB-Simulink.
 • Mehanika
  • 3D modelovanje i dizajniranje.
  • Izrada mehaničkih crteža.
  • Softver: Autodesk Inventor, AutoCAD.a.
 • Razvoj softvera
  • Hardversko-softverska analiza za optimalno rešenje.
  • Programiranje mikrokontrolera, Multitasking kontrola, Real-time sistemi, odgovarajući hardverski dizajn, komunikacioni protokoli, RTOS, brojni real-time sistemi za 8051 familiju procesora.
  • Drajveri niskog nivoa: I2C, SPI, USB, RS232, RS485, Ethernet i drugi.
  • LabVIEW programiranje. Obrada velikih i moćnih sistema za merenje i testiranje. Povezivanje i podrška različitih tipova instrumenata.
  • Embedded Windows CE dizajn.
  • Windows desktop grafičke aplikacije.
 • Programski jezici
  • ANSI C, C++ C#, LabVIEW, Keil embedded C za 8051 familiju procesora, assembler (8051, 80×86), Delphi, Borland Pascal.
 • Programski alati i okruženja
  • Embedded C okruženja za razvoj i debagiranje, RTOS, .NET, Microsoft Visual Studio 2008, Eclipse (Open source IDE), Altera MAX+.
 • Operativni sistemi
  • Windows XP/2K/NT/98/95/3.x, MS DOS, Windows CE.
 • Razvoj analogno-digitalnih kola i simulacija
  • P-SPICE, MATLAB, MATLAB-Simulink. Electronics Workbench Multisim 9
 • Validacija razvoja
 • Naš hardverski i softverski razvojni tim sagledava sve upotrebljene hardverske arhitekture, i koristi veliki broj različite hardverske opreme za testiranje kako bi potvrdio dizajn prototipa/prvih serijskih uređaja:

  • Funkcijski i signal generatori
  • Frekvencmetri i brojači
  • Logički analizatori
  • Osciloskop
  • Monitori protokola i analizatori
  • Debageri za izabranu familiju mikrokontrolera
  • Peći za proveru temperature
  • Kalibratori i multimetri visoke tačnosti